Posts by: admin

Chrystianofobia, czyli skąd ta nienawiść do katolików?

Od wielu lat media skutecznie niszczą dobre relacje społeczne oparte na zaufaniu i tylko Kościół ma możliwość przeciwdziałać temu destrukcyjnemu trendowi przez głośne i jednoznaczne głoszenie moralnej nauki Chrystusa Pana, a w szczególności przez propagowanie cnót społecznych, takich jak choćby uczciwość – mówi w rozmowie z portalem PCh24.pl Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi.

 

Od początku swego istnienia Instytut Ks. Piotra Skargi jest atakowany przez wszelkiej maści przedstawicieli „postępowej lewicy”. W ocenie Sławomira Olejniczaka największy wpływ na taki stan rzeczy ma misja, jaka od 17 lat jest realizowana przez krakowską organizację.

 

– Powodem ataków jest nasze zaangażowanie w obronę prawa do życia dla wszystkich poczętych dzieci, bez wyjątku. W roku 2016 obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Stop aborcji” zagroziła obowiązującemu w Polsce „kompromisowi aborcyjnemu”. Stąd wściekłość i nienawiść tych grup medialnych, które z prawa do zabijania dzieci nienarodzonych chcą uczynić tzw. prawo człowieka. A przecież jest to zabicie niewinnej osoby, czyli grzech wołający o pomstę do nieba – podkreśla prezes Instytutu.

 

Sławomir Olejniczak nie ma wątpliwości, że przepełnione nienawiścią ataki, jakie spadają na Instytut i jego misję to jeden z elementów szeroko pojmowanej antykatolickiej nagonki. – Takie kampanie wyszydzania i zniewag dotykają chrześcijan od samego początku istnienia Kościoła, aż w końcu dochodzi do krwawych prześladowań. Nie mam bowiem złudzeń, że obecne ataki wymierzone w Instytut i Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi mają cechy podżegania do nienawiści religijnej, która w pewnym momencie może przerodzić się w fizyczną agresję – alarmuje. Dodaje, że sam niejednokrotnie doświadczył tego typu nienawistnych i wulgarnych ataków na swoją osobę.

 

Cały wywiad można przeczytać TUTAJ.

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

logo_Instytut_kolor_duze

 

Stowarzyszenie jest aktywne na polu działalności społecznej, poprzez organizację różnych akcji, jak np. coroczny Marsz dla Życia i Rodziny. Angażuje się w działania oświatowe i edukacyjne, takie jak organizacja spotkań naukowych, wykładów, konferencji. Działa także na rynku wydawniczym: do tej pory opublikowało kilkadziesiąt książek, regularnie wydaje dwa czasopisma: Polonia Christiana oraz Przymierze z Maryją. Prezesem stowarzyszenia jest Sławomir Olejniczak.

Stowarzyszenie zostało założone w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji międzynarodowych Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Jako Stowarzyszenie działamy na prawie państwowym, składającym się z katolików świeckich. Jako organizacja pozarządowa o inspiracji katolickiej w naszych działaniach kierujemy się pobudkami płynącymi z nauczania Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich.

Cele statutowe

Statutowym celem naszej działalności jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego, propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, a także obrona wartości chrześcijańskich oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. W związku z tym, obok promowania podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością, w naszej pracy stajemy często w ich obronie. Staramy się to czynić po przez działalność społeczną, oświatową, kulturalną, charytatywną i edukacyjną.

Jako katolicy świeccy prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

Celem Instytutu i Stowarzyszenia jest obrona zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. Promujemy i bronimy – podstawowych dla cywilizacji chrześcijańskiej! – wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością. Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno-oświatową, kulturalną i charytatywną. – Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” mówi prezes Olejniczak.

Charakter działalności

Nasza działalność ma charakter niezarobkowy (jesteśmy organizacją non profit) całkowicie finansowaną z datków dobrodziejów Stowarzyszenia i Instytutu. Środkiem do pozyskiwania darczyńców i przyjaciół są tzw. akcje mailingowe w formie listów. Tego typu działalność oparta jest o najlepsze wzorce stosowane przez bliskie nam ideowo stowarzyszenia, takie jak włoskie Luci sull’Est (Światło na Wschód) czy francuskie „Droit de Naitre” (Prawo do Narodzin).

W roku 2002 w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Instytut im. Ks. Piotra Skargi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołał Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowanie wartości i zasad moralnych wypływających z Chrześcijaństwa wśród narodów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.

Służą temu liczne spotkania edukacyjne, sympozja, szkolenia i wykłady zarówno w kraju, jak i za granicą.– W naszym kraju są to dziesiątki programów edukacyjnych, skierowanych głównie do młodzieży męskiej. Wystarczy wymienić Sekcję Rycerską Lepanto, Krucjatę Młodych, Akademię Niepoprawną Politycznie czy regularne spotkania formacyjne w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Naszą ambicją, jako twórców tych inicjatyw, jest formacja młodych mężczyzn w duchu rycerskim. Nastawienie na szlachetną służbę dobru, w obronie Kościoła, wiary, cywilizacji chrześcijańskiej oraz słabych i bezbronnych – wyjaśnia Arkadiusz Stelmach, członek Zarządu SKCH i FIESiR.

Możliwość wsparcia

Ty też możesz wesprzeć naszą działalność.

Prześlij swój datek na poniższe konto:

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków
Bank:
Pekao S.A. Odział Kraków
Nr konta: 76 1240 4432 1111 0011 0362 2441

Pamiętaj o oznaczeniu tytułu przelewu jako „darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”.

3 of 3
123