stowarzyszenie ks. piotra skargi

Wielki Reset trzeba badać i ujawniać kryjące się za nim zależności – uważa prof. Jacek Janowski

Wielki Reset trzeba badać i ujawniać kryjące się za nim zależności – uważa prof. Jacek Janowski

Metaprojekt Wielkiego Resetu, czyli objęcia świata globalnym zarządzaniem, ze specyficzną, dedykowaną architekturą i infrastrukturą, to pojęcie, które budzi wiele różnych skojarzeń, w tym często niepotwierdzonych teorii spiskowych. Tymczasem, działania globalistów można i nawet trzeba badać, rekonstruując faktycznych autorów wdrażanych reform i zależności między nimi. To główne wnioski, jakie przedstawił uczestnikom warszawskiego Klubu „Polonia Christiana” dr hab. Jacek Janowski. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – jak propagować wartości chrześcijańskie

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – jak propagować wartości chrześcijańskie

Kilka słów przypomnienia: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi (SKCh im. Ks. Piotra Skargi) to organizacja założona w 1999 roku przez Leonarda Przybysza, działacza sieci organizacji pozarządowych „Tradition, Family, Property” (TFP), we współpracy z kilkuosobowym gronem studentów i świeżo upieczonych absolwentów studiów. Stowarzyszenie od początku istnienia skupia się na promowaniu i obronie fundamentalnych wartości chrześcijańskiej cywilizacji, takich jak tradycja, rodzina, własność i zasady moralne.

 

Błędy Rosji przeniknęły do Kościoła – trudne słowa prawdy od Prezesa SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Błędy Rosji przeniknęły do Kościoła – trudne słowa prawdy od Prezesa SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Parę dni temu media związane ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wspominały ubiegłoroczny kongres pt. „Tydzień Życia i Wolności”. Była to na ówczesny moment specyficzna i bardzo potrzebna inicjatywa. Nie każdy bowiem pamięta, że na początku czerwca 2021 r. obowiązywały idiotyczne w swej istocie ograniczenia liczebności uczestników dla spotkań publicznych, w tym także w pomieszczeniach zamkniętych. Wielu restauratorów i właścicieli sal konferencyjnych ze strachu odmawiało odpłatnego wynajęcia powierzchni konferencyjnej. W tych warunkach Stowarzyszeniu Ks. Skargi w koalicji z innymi organizacjami udało się jednak przeprowadzić sześciodniowy kongres, który otworzył swoim przemówieniem Prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak.

Grzegorz Kucharczyk: dziki kraj nad Wisłą

Grzegorz Kucharczyk: dziki kraj nad Wisłą

Antypolskie działania propagandowe i dyplomatyczne ataki ze strony Niemiec i Niemców mają długą historię. W sposób zorganizowany pojawiają się one przy okazji sporu polsko-krzyżackiego, zgodnie z następującą prawidłowością: im bardziej słabła pozycja państwa krzyżackiego wobec Polski, tym bardziej uaktywniała się antypolska propaganda Malborka. Po klęsce pod Grunwaldem Krzyżacy rozwinęli ożywioną działalność propagandową wymierzoną w królestwo polskie, wykorzystując fakt, że w 1410 roku po stronie Władysława Jagiełły oraz Witolda walczyły oddziały pogańskie (tatarskie) i schizmatyckie (ruskie).