Stowarzyszenie i Instytut Ks. Piotra Skargi – ich działania dają realny wpływ na polityków

Kierowane od początku swego istnienia przez prezesa Sławomira Olejniczaka Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi, a także utworzona w 2001 roku i ściśle z nim współpracująca Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, na trwałe wpisały się w paletę obecnych w Polsce organizacji pozarządowych.

Mało tego, dzięki dynamicznemu rozwojowi, uwzględniającemu budowę własnych mediów i poszerzanie bazy społecznej dla kolejnych kampanii – stały się wyrazicielami opinii znacznej części polskiego społeczeństwa, trwającej w wierności Kościołowi, Tradycji katolickiej, wartościom życia i rodziny oraz idei prywatnej własności jako tradycyjnej odpowiedzi na etatyzm i socjaldemokratyczne „reformy”.

Dziś trudno zliczyć wszystkie dokonania Stowarzyszenia. Nie wystarczy bowiem wspomnienie o 12 milionach egzemplarzy wydanych książek i broszur religijnych, historycznych i społeczno-politycznych. Całości nie dopełnią także osiągające gigantyczny nakład pismo rodzin katolickich „Przymierze z Maryją” (ponad 300 tys. egzemplarzy co dwa miesiące!), wydawany elegancko i z niezwykłą starannością magazyn „Polonia Christiana”, czy też osiągający miesięcznie blisko 2 miliony odwiedzin portal internetowy PCh24.pl.

Sprawdź: www.instytutskargi.pl

Wielu Polaków wciąż pamięta o akcji„Nie wstydzę się Jezusa”, w ramach której w latach 2011-2014 ponad milion osób, w większości młodych, włączyło się w obronę obecności krzyża w miejscach publicznych, otrzymawszy słynny brelok z krzyżem i cytatem pochodzącym z Ewangelii według św. Mateusza. Ambasadorami tej akcji byli liczni znani sportowcy i artyści, m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Michał Lorenc czy Radosław Pazura.