Chcą ochrony katolickich sumień

Chcą ochrony katolickich sumień

Stop łamaniu polskich sumień – to hasło petycji skierowanej do Senatora Roberta Mamątowa, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji w Senacie RP, w której Polacy domagają się zmiany zapisów pozwalających na atakowanie pracowników, którzy chcą pozostać wierni swojemu sumieniu. Akcję wspiera i promuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

W naszym kraju coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której katolicy sprzeciwiający się złu są poniżani, wyrzucani z pracy, a nawet surowo karani wyrokami sądowymi. Wszystko przez przepisy, które uniemożliwiają zatrudnionym powoływanie się na klauzulę sumienia.

Petycja obywatelska skierowana do senackiej komisji

Na początku 2014 roku senacka komisja zdecydowała się podjąć prace nad zmianą obowiązujących przepisów. Po upływie pół roku nie zmieniło się jednak nic w kwestii ochrony pracowników wiernych swoim sumieniom. Prace legislacyjne utknęły w komisji i nie uzyskały nawet statutu projektu ustawy.

Dlatego też inicjatywa, którą koordynuje Centrum Życia i Rodziny, a swoją promocją wspiera Stowarzyszenie Piotra Skargi, ma przypomnieć politykom o oczekiwaniach Polaków. Podpisani pod petycją domagają się usunięcia z obowiązujących aktów normatywnych tych przepisów, które nie pozwalają pracownikom powoływania się na klauzulę sumienia.

Akcję pierwotnie uruchomił i skoordynował Instytut Ordo Iuris. Na stronie akcji można było zapoznać się m.in. ze świadectwami lekarzy, którzy nie dali się złamać i pozostali wierni wyznawanym wartościom. Jej oddziaływanie osiągnęło istotny pułap. Już po zakończeniu zbiórki podpisów, w 2021 r. ogłoszono, iż poparło ją łącznie ponad 20 tys. osób.