Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – jak propagować wartości chrześcijańskie

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – jak propagować wartości chrześcijańskie

Kilka słów przypomnienia: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi (SKCh im. Ks. Piotra Skargi) to organizacja założona w 1999 roku przez Leonarda Przybysza, działacza sieci organizacji pozarządowych „Tradition, Family, Property” (TFP), we współpracy z kilkuosobowym gronem studentów i świeżo upieczonych absolwentów studiów. Stowarzyszenie od początku istnienia skupia się na promowaniu i obronie fundamentalnych wartości chrześcijańskiej cywilizacji, takich jak tradycja, rodzina, własność i zasady moralne.

 

Cele i priorytety działalności

Jednym z priorytetów organizacji jest zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenie dla wartości chrześcijańskich w Polsce i Europie, której przyczyną jest degradacja kultury chrześcijańskiej. Stąd m.in. liczne akcje pobożnościowe, którym immanentnym składnikiem stała się lektura duchowa i wezwanie do jej propagowania wokół siebie. Stowarzyszeniu Ks. Piotra Skargi udało się tą drogą trafić na podatny grunt z postaciami świętych: Ojca Pio, Maksymiliana Kolbego, czy też Michała Archanioła, jak też i z orędziami: Matki Bożej z Fatimy oraz św. Katarzyny Laboure od Cudownego Medalika.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi prowadzi wiele działań, które mają na celu odkrywanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich. Jednym z nich jest prowadzenie badań, które pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat kultury chrześcijańskiej oraz na zidentyfikowanie zagrożeń, jakie ją nękają. Organizacja prowadzi również działalność edukacyjną, w ramach której propaguje wartości chrześcijańskie, a także tworzy i rozwija media, które mają na celu promowanie tych wartości.

SKCh stawia sobie również za cel formowanie katolickich elit, które będą działać na rzecz obrony i promowania wartości chrześcijańskich. W tym celu organizacja angażuje się w inicjatywy na rzecz promocji prawdziwych wartości w życiu społecznym i religijnym Polaków, zwłaszcza poprzez prawdę i przeciwdziałanie rewolucji.

 

Wsparcie dla Kościoła

Stowarzyszenie wspiera również Kościół, promując rekolekcje, ogólnokrajowe inicjatywy religijne i publikacje zawierające prawdziwą katechezę. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi organizuje również wyjazdy do miejsc kultu religijnego oraz angażuje się w pomoc dla diecezji i parafii, również za granicą.

Ponadto, SKCh im. Ks. Piotra Skargi organizuje szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, takich jak konferencje naukowe, spotkania autorskie i debaty z dziennikarzami, publicystami i redaktorami. Wszystko po to, aby przyciągnąć jak największą liczbę ludzi i zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niosą ze sobą brak wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie prowadzi również portal i telewizję internetową, które są źródłem szybkiej i rzetelnej informacji o wydarzeniach kościelnych i świeckich z kraju i ze świata. Dzięki temu każdy zainteresowany może poznać najnowsze informacje i dowiedzieć się więcej na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.