Wielki Reset trzeba badać i ujawniać kryjące się za nim zależności – uważa prof. Jacek Janowski

Wielki Reset trzeba badać i ujawniać kryjące się za nim zależności – uważa prof. Jacek Janowski

Metaprojekt Wielkiego Resetu, czyli objęcia świata globalnym zarządzaniem, ze specyficzną, dedykowaną architekturą i infrastrukturą, to pojęcie, które budzi wiele różnych skojarzeń, w tym często niepotwierdzonych teorii spiskowych. Tymczasem, działania globalistów można i nawet trzeba badać, rekonstruując faktycznych autorów wdrażanych reform i zależności między nimi. To główne wnioski, jakie przedstawił uczestnikom warszawskiego Klubu „Polonia Christiana” dr hab. Jacek Janowski. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Jak naukowo badać Wielki Reset i Agendę 2030?

Jacek Janowski to prawnik, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w politykach informacyjnych, relacjach prawa i informatyki oraz zastosowania prawa w elektronicznym obrocie i cyfryzacji. Jego praca habilitacyjna, obroniona na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dotyczyła właśnie zadań i znaczenia informatyki prawa w kształtującym się elektronicznym obrocie prawnym.

Na Politechnice prof. Janowski kieruje interdyscyplinarnym zespołem badawczym, który opisuje zjawisko Wielkiego Resetu i przygląda się empirycznie rozwojowi tzw. Agendy 2030 czyli celom zrównoważonego rozwoju, wyznaczonym przez ONZ. Prace jego zespołu znalazły już odzwierciedlenie w pierwszej z serii monografii, zatytułowanej „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu”, wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Książka, jak i sam zespół, przyciągają uwagę coraz szerszego grona odbiorców, toteż prof. Janowski otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu podczas Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie (organizatorzy: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Stowarzyszenie „Polonia Christiana”). Spotkanie odbyło się 27 września 2023 r.

Wstępne ustalenia badawcze zespołu prof. Janowskiego – kilka uwag ze spotkania w Klubie „Polonia Christiana”

Jak zauważył prelegent, sam fakt ukrywania pewnych kwestii przez przywódców światowych organizacji, jak np. brak przejrzystości przy sposobie tworzenia i redagowania celów zrównoważonego rozwoju, nie dezaktualizuje potrzeby naukowego zbadania zależności, jakie się za nimi kryją. Jest wprost przeciwnie – dla uniknięcia rozgłosu różnych teorii spiskowych i niepotwierdzonych informacji, w interesie opinii publicznej jest dogłębne zbadanie tego tematu. Skoro World Economic Forum nie uczyniło tego przy okazji kolejnych szczytów w Davos, mogą to zrobić niezależni naukowcy.

W skrócie ujmując, główne punkty dotyczące Wielkiego Resetu obejmują:

  1. Odzyskanie równowagi społecznej i ekonomicznej: koncepcja ta zakłada, że istnieją nierówności społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, które należy zniwelować poprzez nowe podejścia – z uwzględnieniem globalnego zarządzania i ograniczenia władzy państw narodowych – do zarządzania gospodarką i społeczeństwem.
  2. Zrównoważony rozwój: Wielki Reset promuje ideologię zrównoważonego rozwoju, w której priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie wpływu działalności ludzkiej na klimat poprzez szereg głębokich reform, realizowanych we wszystkich aspektach ludzkiego życia.
  3. Nowy kontrakt społeczny: propozycje Wielkiego Resetu obejmują przemyślenie relacji między rządem, przedsiębiorstwami i obywatelami, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy i „inkluzjonalny” system społeczny.
  4. Innowacje technologiczne: w koncepcji tej technologie, takie jak sztuczna inteligencja, blockchain, czy technologie czystej energii, odgrywają ważną rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonych i efektywnych systemów.

Koncepcja Wielkiego Resetu była szeroko omawiana w 2020 roku, zwłaszcza w kontekście globalnych wyzwań związanych z pandemią COVID-19 i jej wpływem na gospodarkę i społeczeństwa. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, iż reakcja społeczna (głównie słaba i niekonfliktowa) na wprowadzane w latach 2020-21 kolejne restrykcje i ograniczenia podstawowych praw i wolności zachęciła lobbystów z globalnych organizacji do proponowania rządom największych światowych gospodarek bardziej zdecydowanych działań.

Jednakże trzeba przy tym pamiętać, że sama idea Wielkiego Resetu nie oznacza jednolitej strategii lub planu działań i jest nadal przedmiotem dyskusji i debat. Więcej konkretów w stosunku do niej zawiera sama Agenda 2030. Świadczy o tym m.in. dość skonkretyzowane ideowo 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), które zostały ustalone do osiągnięcia do roku 2030.