Stowarzyszenie Piotra Skargi – skąd biorą się kontrowersje i negatywne opinie o nim?

Stowarzyszenie Piotra Skargi – skąd biorą się kontrowersje i negatywne opinie o nim?

W polskiej debacie publicznej od przeszło dwudziestu lat dużo się mówi o roli organizacji pozarządowych oraz ich wielkim znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Organizacją o całkiem długiej – gdyż również ponad dwudziestoletniej historii istnienia – jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Organizacja pozarządowa, której prezesem od początku jej istnienia jest Sławomir Olejniczak, ma swoja siedzibę w Krakowie. Obszar jej działania, zasięg przyjaciół, sympatyków oraz czytelników ich publikacji obejmuje jednak całą Polskę. Działanie tej organizacji wspierają liczni duchowni, artyści, ludzie świata nauki, a grono jego przyjaciół stale rośnie. Niestety organizacje, które tak mocno angażują się w sprawy ważne dla Kościoła i Polski nie mają jedynie przyjaciół ale również przeciwników. Wśród nich nie brakuje przeciwników tak zdecydowanych, że atakując Stowarzyszenie potrafią posunąć się nawet do manipulacji i kłamstw.

Jakie są przyczyny tej wrogości? Bez wątpienia część niechęci wynika z nieufności wobec inicjatywy, która jakkolwiek popularna, nie wszyscy ją znają. Ta przyczyna wydaję się być jednak coraz mniej znacząca – SKCh im. Ks. Piotra Skargi działając tak długo i tak skutecznie staje się coraz bardziej popularne. Informacje o nim łatwo też znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia. Główne przyczyny muszą być więc inne.

Czy „pozarządowy” oznacza „niezależny”?

Tu może leżeć klucz do rozwiązania zagadki kontrowersji i negatywnych opinii o krakowskim Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej. Bardzo wiele organizacji pozarządowych korzysta z tak wielkiej ilości dotacji i dofinansowań, że nie potrafiłyby bez nich przetrwać. Czy w wypadku organizacji bytowo tak zależnych od organów samorządowych czy państwowych, można rzeczywiście mówić o ich pozarządowym statusie? Wydaje się to bardzo wątpliwe.

Stowarzyszenie Piotra Skargi w odróżnieniu od wspomnianych wyżej organizacji jest w całości utrzymywane dzięki darowiznom jego przyjaciół i sympatyków. Ta niezależność jest jednym z powodów niechęci środowisk, dla których misja stowarzyszenia Prezesa Sławomira Olejniczaka jest niewygodna. Obok niezależności powijawił się też czynnik sukcesu – wszak środowisko Skargowców odniosło niejeden sukces w działaniach publicznych, a także rozwinęło sieć Klubów „Polonia Christiana”, postawiło własny ośrodek szkoleniowo-konferencyjny w Zawoi, a także uniezależniło się w kwestiach komunikacji elektronicznej.

Misja i wierność zasadom – główny powód ataków na Stowarzyszenie Piotra Skargi

Jeżeli Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi walczy o odbudowę cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce, wydaje się oczywiste iż środowiska, które chcą zniszczenia tej cywilizacji, będą wrogie wobec jej obrońców. Od 1999 roku członkowie Stowarzyszenia walczą przeciw laicyzacji Polski, przeciw aktom nienawiści wobec chrześcijan i Kościoła, o normalny model małżeństwa i rodziny. Wszystkie te obszary są polem wielkich ataków ze strony środowisk liberalnych. Niestety niektórzy przedstawiciele liberalnych mediów potrafią się posunąć nawet do oczywistych kłamstw w walce z obrońcami chrześcijańskiego ładu.